השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  אני מאשר קבלת מסרים שיווקיים

  תנאי שימוש

  מבוא

  • חברת “בית למוביל” מקדמת בברכה את כל המשתמשים בשירותיה ובתכניה.
  • האתר “בית למוביל” נבנה למשמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים בו בכל צורת מדיה האפשרית דרך האינטרנט לצפות בקטלוג המוצרים המוצעים, במקביל לתקשר מול החברה בנושאים שונים ולרכוש מוצרים ושירותים אותם תציע החברה למכירה בחנות המקוונת ובחנות פיזית באמצעות האתר מעת לעת.
  • בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידכם באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם לבין החברה “בית למוביל”. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון מדוקדק.
  • תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר “בית למוביל” ובמקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים השונים הניתנים בחנות “בית למוביל”, עליהם חלות הוראות התקנונים הפרטניים, ובמידה סבירה לעדכונם המלאה ניתן ליצור קשר טלפוני מול החברה בכל עת סבירה.
  • אם אינכם מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון האתר זה הנכם מתחייבים שלא לעשות כל שימוש באתר “בית למוביל”.
   בכל מקום בתקנון זה ואתרנו משתמשים בלשון רבים עם הכוונה הן לזכר ולנקבה כאחד.

  תנאי שימוש ורכישה באתר

  • חברת “בית למוביל” ומפעילת האתר רשאית למנוע מהגולש ו/או צרכן את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  • המוצרים על תמונותיו באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הפיזי שנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית ו/או שינויים הנערכים במוצרים עצמם מעת לעת.
  • חברת “בית למוביל” שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לבטל מכירה ו/או מבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ו/או מבצע או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בתיאור, הזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או חלק ממנו.
  • לאחר ביצוע הזמנה תקבלו הודעה ראשונית על התקבלות פרטי הזמנתכם בתוך המערכת. שימו לב: אישור זה אינו מחייב את “בית למוביל” ומפעילת האתר הוירטואלי ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנתם, והוא רק מעיד שפרטי הזמנתכם התקבלו במערכת.
  • חברת “בית למוביל” רשאית בכל עת ועת לשנות, להוסיף ו/או לצמצם את מגוון המוצרים המוצעים והן הנחות, מבצעים, מחירים ומתנות באתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • המשתמש מצהיר, מתחייב ומאשר כי הנו אחראי בלעדית לאיכות ונכונות המידע שהעביר לחברה “בית למוביל” והינו הבעלים ובעל הזכות הבלעדית לעשיית שימוש במידע עבורו ו/או בשמו הוא מבקש את שירותי ההזמנה ו/או השילוח של המוצרים מהחברה “בית למוביל”.

  תנאים כלליים

  • אתר זה, וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של החברה “בית למוביל”. אי לכך לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, למכור להפיץ או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה (“בית למוביל”) ללא אישור בכתב ומראש של החברה למעט במקרים של הורדה של מידע בסיסי ו/או חלקי לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. יתרה מזאת כל הסימנים המסחריים, סמלים, תמונות והאייקונים המוצגים באתר זה הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחרי זה, בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר זה כדי להיות לאישור או לזכות השימוש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם בכתב ו/או דוא”ל מתאם החברה.
  • החברה “בית למוביל” שומרת על זכותה המלאה לשנות את תנאי התקנון זה ותנאים אחרים המופעים באתר מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
  • החברה “בית למוביל” יכולה לשנות את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש, תכונו בכלל וזמינותם של כל השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו חלקי ו/או מלא וזאת מבלי להודיע על כך לרוכש, משתמש, גולש וכל באי האתר מראש.
  • החברה “בית למוביל” רשאית להפסיק ו/או למנוע את ההתקשרות ו/או הגישה של הגולש, רוכש או צרכן לכל חלק שהוא באתר בכל שלב ללא הודעה מראש.
  • החברה לא תישא באחריות חלקית/מלאה בשום אופן וקשר לפעילות בלתי חוקית של הרוכש, הצרכן או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה ובכפוף לתנאי החברה.
  • החברה “בית למוביל” שומרת בכל עת לעצמה את הזכות המלאה להפסיק את פעילות האתר, לבטל את הקניות ולהשיב לרוכש את ערך השובר ו/או הקופון שלא מומש על פי שיקול דעתה ו/או במידה ויתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית וללא כל הודעה מראש
  • החברה “בית למוביל” ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת עליו נמצא האתר, יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשבם האישי, טלפון סלולארי וכל אמצעי לגלישה של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש/גולש באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בכל דרך אחרת.
  • החברה “בית למוביל” רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו, כלל זה חל גם על כל היבט אחר הכרוך בתוכנו
  קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל