השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  אני מאשר קבלת מסרים שיווקיים

  מדיניות פרטיות

  • למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר ו/או נובעים מפעילותו באתר ולרבות כל המידע והנתונים שנאפסו ונאגרו ו/או יאספו במהלך שימושו באתר ויאחסנו במאגר המידע של החברה. הרישום ו/או שימוש באתר אריזות לצרכן מהווה הסכמה ואישור של המשתמש לאחסן ולאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש בהתאם לדין.
  • בזמן הגלישה והשימוש באתר מגה בוקס, החברה רשאית לעשות שימוש ב- cookies (“עוגיות” – חלקי מידע המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) בכדי לספק הן למשתמש שירות יעיל ונוח והן לשימושים פנימיים של החברה. עם זאת, המשתמש יכול שלבחור שלא לאפשר שימוש ב – cookies בזמן גלישתו באתר.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע המאוחסן ונאגר במהלך הגלישה באתרנו ו/או בזמן מסירת המידע ע”י המשתמש. למרות האמור, החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף ו/או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיע במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
  קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל